+38 050 325 88 81 Відділ оренди
+38 098 000 88 81 Відділ продажу
+38 099 000 88 81 Відділ продажу
+38 050 454 88 81 Відділ сервісу

Умови оренди

Для передачі обладнання в оренду фізичній особі-підприємцю необхідно:


Відправити на електронну адресу sart@technopodjem.com.ua:


  • копію паспорта з даними про реєстрацію;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи;
  • копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП;
  • копію довідки про включення до реєстру платників податків;
  • свідоцтво платника податку на додану вартість (ПДВ), якщо таке існує.

 
Погодити терміни та умови оренди з менеджером ТОВ "Технопідйом".
 
Підписати договір оренди
(договір підписується на кожній сторінці керівником підприємства Орендаря та засвідчується "мокрою" печаткою).
 
Здійснити передоплату відповідно до виставленого рахунку або на підставі підписаного договору.
 
Призначити відповідального працівника для забезпечення безпечної експлуатації обладнання згідно з його призначенням.
 
Відповідальній особі пройти навчання з правил техніки безпечної експлуатації обладнання та ознайомитися з регламентом щоденного огляду обладнання.
 
Прийняти обладнання з підписанням акту приймання-передачі та засвідчити "мокрою" печаткою (якщо обладнання приймає не керівник підприємства, необхідно надати довіреність установленої форми та наказ на уповноважену особу).
  

Для передачі обладнання в оренду юридичній особі необхідно:


Відправити на електронну адресу sart@technopodjem.com.ua:


  • виписку з єдиного державного реєстру, яка не старше 10 днів на момент укладення договору оренди;
  • свідоцтво платника податку на додану вартість (ПДВ), якщо таке існує;
  • виписку з статистики про включення до ЄДРПОУ;
  • три сторінки статуту (перша, друга, сторінка, що засвідчує повноваження керівника підприємства).
 
Погодити терміни та умови оренди з менеджером ТОВ "Технопідйом".
 
Підписати договір оренди
(договір підписується на кожній сторінці керівником підприємства Орендаря та засвідчується "мокрою" печаткою).
 
Здійснити передоплату відповідно до виставленого рахунку або на підставі підписаного договору.
 
Забезпечити подальшу безпечну експлуатацію обладнання згідно з його призначенням (якщо обладнання не буде експлуатуватися безпосередньо Орендарем, необхідно призначити відповідального працівника).
 
Відповідальній особі пройти навчання з правил техніки безпечної експлуатації обладнання та ознайомитися з регламентом щоденного огляду обладнання.
 
Прийняти обладнання з підписанням акту приймання-передачі та засвідчити "мокрою" печаткою (якщо обладнання приймає не Орендатор, необхідно надати довіреність установленої форми та наказ на уповноважену особу).